Changing the world, one site at a time…
<i>flowpaintingart</i> <i>soulful insights</i> <i>into creativity</i>
<i>flowpaintingart</i> <i>soulful insights</i> <i>into creativity</i>
  • mail mij 0

flowpaintingart soulful insights into creativity

Tara

Cute_white_cat_lying_on_bed kopie

Ik was laatst een aantal dagen oppassen op een hondje dat Tara heet. Al bij binnenkomst begon ze heftig te blaffen en zag mij waarschijnlijk voor een inbreker aan. Nou had ik dat wel verwacht omdat ik weet dat ze altijd bang is van mensen die ze niet goed kent.

Het uitlaten van Tara ging dan ook niet makkelijk; iedere keer als ik haar benaderde om haar riem om te doen, liep ze weg. In mijn psyche begon wat ongemak te ontstaan omdat ik merkte geen controle te hebben. Ik was geheel afhankelijk van de grillen van de hond of ze zin had zich aan te laten lijnen. Er zat niks anders op dan te wachten op het juiste moment. De vertrouwensband kon alleen maar op natuurlijke wijze ontstaan.

Gedurende de ruim drie dagen dat we samen waren werd de band steeds hechter maar had extreem veel geduld en vertrouwen gevergd van mijn kant en waarschijnlijk ook van haar kant. Wanneer ik haar vanuit ongeduld benaderde, liep ze weg. De timing bleek van essentieel belang.

Ik had al snel door dat ik deze dynamiek met haar niet zo maar creëerde. Ik zag daarin de dynamiek weerspiegeld tussen mijzelf en mijn ziel of authentieke zelf. Hoe graag ik ook verlang een complete samensmelting te ervaren met mijn ziel, dit kan niet plaatsvinden door ego-controle. Alleen vanuit puur vertrouwen kunnen mens en ziel volledig integreren en daarmee ook het pure bewustzijn dat eigen is aan de ziel en de creatieve flow die uit de ziel voortkomt (een flow die bij mij een tijdje is weggeweest).

Dit kleine avontuur met Tara laat ook zien dat het Universum alles kan gebruiken om ons in de juiste richting te wijzen. Later toen ik weer thuis kwam en de boeddhistische betekenis van Tara leerde kennen, zag ik mijn inzichten bevestigd: 'Tara is een leidende, heldere ster die helpt om de geest tot kalmte te brengen en zo de stap naar vrede te zetten. We leren onze eigen geest, de stroom van onze gedachten te doorkruisen en zo aan de overkant te komen, het gebied waar diepe stilte wordt bereikt', las ik op een website.

Later zag ik Tara nog één keer terug in de vorm van een wolk. Nog één keer een bevestiging bewuster te worden van mijn subtiele en minder subtiele manieren om controle te willen hebben....

DivinityVerb2(geknipt+scherpte) kleinsite
Divinity, 60x80cm.
June 2024
January 2024
May 2023
December 2022
September 2022
June 2022
April 2022
December 2021
August 2021
July 2020

Via deze website worden geen gebruikersdata verhandeld met derde partijen. Persoonlijke data zoals eventueel gedeelde e-mail adressen en namen worden niet uitgewisseld met derden. Er wordt geen Google analytics gebruikt om persoonlijke data te analyseren en er wordt geen gebruik gemaakt vaan cookies.